Genevieve Toye

creative inspiration & coaching leadership
passionate drive to shape the future
for people & organisations

My thoughts ...

Macht = goddelijkheid & straffeloosheid, Chaos & anarchie = resultaat

Geplaatst op 29 december, 2016 om 7:25

http://www.knack.be/nieuws/belgie/onwettige-flitsboetes-justitie-moet-dit-zo-snel-mogelijk-oplossen/article-normal-790029.html

 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/de-nombreuses-amendes-routieres-peut-etre-illegales-5852f137cd701e2eb2881ba8

 

J. LA. Publié le vendredi 16 décembre 2016 à 08h16 - Mis à jour le vendredi 16 décembre 2016 à 08h20

 

Cela pourrait être une révolution : il est possible que la police ait verbalisé illégalement sur la base de la seule plaque d’immatriculation. La haute cour dit que les amendes infligées par la police sur la seule base du numéro de plaque, sans avoir effectivement interpellé le conducteur, sont illégales. Interrogé à la Chambre, le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA), a reconnu que l’on était bien dans le flou.

 

… Verrassend, interessant, erg Belgisch… surrealistisch.

In deze hele heisa komen drie surrealistische thema’s aan bod:

 

- De paradox tussen de vraag voor veiligheid en zerotolerantie, en het enthousiasme rondom het achterpoortje voor de persoonlijke misstap.

 

- De kwestie van bescherming van de privacy versus de roep om “fraudeurs en parasieten” te klikken en te vervolgen

 

- De paradoxale rechtsspraak waardoor in dossiers waar klaarheid heerst, een mogelijkheid tot “ontsnappen” ontstaat doorheen instrumentaliseren van een wetgeving die onvoldoende snel aangepast werd aan de technologische evolutie en moderne samenleving.

 

Herleiden we dit tot principes dan krijgen we een vorm van regelgeving

 

- Zerotolerantie in functie van veiligheid is een must, aangevuld met een “opt out” regeling wanneer het mij, m’n onderneming of m’n naasten betreft

 

- Bescherming van de privacy is een basisregel, aangevuld met een “opt out” regeling wanneer het mij, m’n onderneming of m’n naasten ten goede komt iemand te kunnen identificeren middels niet toegestane handelswijzen

 

- De wet is de wet, aangevuld met een “opt out” regeling wanneer het mij, m’n onderneming of m’n naasten betreft

 

- Een contractuele overeenkomst is een contractuele overeenkomst, aangevuld met een “opt out” regeling wanneer het mij, m’n onderneming of m’n naasten betreft

 

Beste mensen, op die manier bouwt men geen samenleving.

 

Een samenleving is gebouwd op coherente en collectief aanvaarde regels. Het naleven van deze regels is een conditio sine qua non.

Die regels worden gevolgd. Diegene die de regels overtreedt loopt het risico om gevat te worden voor z’n overtreding, en veroordeeld te worden tot een straf of een boete, indien hij niet kan aantonen dat hij te goeder trouw handelde of desgevallend hulp zocht om zich te kunnen gedragen volgens voor hem mogelijk onduidelijke regels. In sommige samenlevingen krijgen die regels een religieus karakter, in andere samenlevingen worden ze in de vorm van wetten opgelegd aan de bevolking. Het naleven van deze regels is een conditio sine qua non.

 

En met een beetje goede wil begrijpt iedereen dat.

 

Maar misschien heeft u enkele voorbeelden nodig:

 

- De chauffeur die Merel van de weg maaide…

 

o Zonder “inbreuk” op de privacy, geen identificatie, geen “terechtstelling” en dus een vrijgeleide. Ok voor u?

 

- Het paspoort voor het Syrisch gezin… wat moeilijker?

 

o De rechtspraak is duidelijk, en ook voor vertegenwoordigers van het staatsapparaat zou dit eenduidig moeten zijn. Dit opent een achterpoortje zegt u? … misschien. Het niet respecteren van het besluit opent in ieder geval de weg naar anarchistisch gedrag van onze verkozen vertegenwoordigers. Het legt het wettelijke apparaat lam ten voordele van persoonlijke macht, die vanaf dat ogenblik volledig ten prooi valt aan de persoonlijke visie van de persoon die het ambt bekleed. Deze positie haalt de democratische samenleving onderuit. OK voor u?

 

o Tweede strikvraag in dit dossier: mocht u door klimatologische omstandigheden (https://www.youtube.com/watch?v=jyZGPXli4ec ) deelnemen aan een migratiegolf, die mensen, op zoek naar een veilige plek, vluchtend voor de dood, vanuit de kust en de lager gelegen streken van ons land, naar hogere oorden, in een andere regio, in een ander land, veiligheid en economie van de nieuwe thuishaven blijvend wijzigend, zou u dan even hardvochtig stellen dat dit niet kan, en toestaan dat wetten en waarom niet “zogenaamde wettelijk onderbouwde achterpoortjes” die stellen dat er geen grond bestaat om u toegang te weigeren naast zich neerleggen? Staat u me toe dit te betwijfelen…

 

o Gedreven door xenofobie wetten naast zich neerleggen onder de noemer “riskant precedent” komt neer op het weerleggen van de democratische gronden van de samenleving. Het creëert een sfeer van verwarring en straffeloosheid voor machthebbers en overheid. Ok voor u?

 

- Menig verzekeringsdossier dat voor de rechtbank komt om betwist te worden

 

o Het overkomt iedereen weleens. Pech. Dat het nu gaat om een frituurketel die je keuken aan brand blootstelde, een verkeersongeval met materiële en/of lichamelijke schade, een arbeidsongeschiktheid die gedekt zou moeten zijn door een daartoe onderschreven verzekering. Op het ogenblik van de verkoop besluit u een proportionele premie te betalen in ruil voor een duidelijk uitgeschreven contractueel bepaalde dekking. En dan gebeurt het en krijgt u een expert in uw zaak toegewezen teneinde de graad van schade vast te leggen om toe te laten aan de verzekeraar om de vergoeding in te schatten. U denkt nog steeds dat alles correct verloopt. En dan krijgt u het verdict: er wordt u een infinitesimaal klein bedrag voorgesteld, soms zelfs helemaal niets. De wettelijke grond waarop expert en verzekeraar zich beroepen ontbreekt soms volledig. In aan aantal dossiers staat zelfs expliciet alle argumentatie uitgeschreven die het standpunt van expert en verzekeraar weerlegt. Maar verzekeraars en financiële instellingen zijn economisch machtig en hebben de middelen om zich in een uitputtingsstrijd met het ”slachtoffer” te storten. Het komt hen daarenboven rendabel uit. Het rechtsapparaat staat het misbruiken van procedurele stappen in die zin toe en voedt de politiek van het “op de lange baan schuiven”. Ook in dit geval wordt het recht op “privacy” vaak misbruikt. Het wordt aangewend om de misleidende procedures te verdoezelen en misbruikt om het slachtoffer mogelijks in z’n ongelijk te stellen, gebaseerd op argumentatie die aan de basis niets te maken heeft met het betrokken schadegeval. OK voor u?

 

- Een fiscale controle

 

o De kliklijn, het “aangeven” van mogelijke fraudeurs. De overheid roept dit soort organen “officieel” in het leven. Een recent rapport geeft weer dat het overgrote percentage van dit soort klikdossiers gestoeld is op persoonlijke wraak of jaloersheid en doorgaans ongegrond is. Het laat de aangever toe om, via de staat, uitermate zware, publieke (financiële), middelen in te zetten, om onrechtreeks de betrokkenen te “wraken”. De resultante ervan is een buitenproportionele inzet van overheidsmiddelen voor de recuperatie van 2x niets op fiscaal vlak, via het “screenen” van uw uitgaven. Al uw uitgaven, ook uw privé-uitgaven. De inspecteurs staan zichzelf tevens toe om te oordelen over het rechtmatig aanwenden van gelden voor investeringen. Zij betreden hier paden die geen enkele wettelijke grond hebben en leggen daartoe alle wettelijke referenties en verwijzingen naast zich neer.

 

Macht leidt tot gevoel van goddelijkheid en straffeloosheid.

Bottom line, recupereren ze 2x niets, dat vaak betwist zal worden voor de rechtbank en terecht geannuleerd zal worden. Intussen hebben de inspecteurs wel hun doelstellingen kunnen halen en mogelijks een bonus gekregen op die prestaties. Men krijgt dus 2x extra uitgaven van collectieve gelden, op nooit recupereerbare virtueel berekende fiscale inkomsten. En dan wordt nog geen rekening gehouden met de hoge interest die in die gevallen uitgekeerd moet worden, noch met het collectief opdraaien voor de kosten voor justitie. En dan heeft men uiteraard gaten in de begroting, die de burger op een nieuwe innovatieve fiscale wijze via welke taks-regeling dan ook mag dichten, OK voor u?

 

Het recht op privacy is beschreven in een wet. Deze wet dient gerespecteerd te worden.

 

Verkeersregels zijn ook geschreven wetten. Deze dienen net als alle andere wetten evengoed gerespecteerd te worden. Tot op heden, maar waarschijnlijk niet voor zo heel lang meer, worden wagens door mensen bestuurd. Men kan er redelijkerwijze van uit gaan dat de eigenaar van de wagen de bestuurder is. Is dit niet het geval dient deze de bestuurder aan te wijzen. In het geval de aangewezen bestuurder aanvecht dat hij reed, dient de overtreding gewoon geadresseerd te worden aan de eigenaar. Hij moet immers z’n wagen “beheren als goede huisvader”, ieder verzekeraar zal dit beamen. Een goede huisvader weet wie er z’n auto bestuurt. Weet hij dit niet, dan handelt hij niet als goede huisvader en is hij verantwoordelijk. Dit staat totaal los van de wet op privacy.

 

Het is desalniettemin hoog tijd dat ons wetboek, met basiswetgeving daterend uit de tijd van Napoleon, aan een grondige herziening wordt onderworpen. Het wetboek, en justitie in z’n totaliteit, met inbegrip van het hanteren van de 18de eeuwse taal en procedures.

 

Daarenboven zal iedereen het wel eens zijn dat een coherent snelheidsbeleid ook vruchten zou kunnen afwerpen. In termen van veiligheid voor de burgers dan, niet in termen van fiscale inkomsten voor de overheid.

 

De zelfrijdende wagen komt eraan. Quid?

 

 

 

Categorie├źn: Geen

Plaats een reactie

Oeps!

Oops, you forgot something.

Oeps!

De woorden die je hebt ingetypt komen niet overeen met de opgegeven tekst. Probeer het nogmaals.

0 reacties